Det är många som har frågor om bygglov. Vi tog ett gäng frågor med oss till en som verkligen vet: Alban Dushku på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs kommun.

Jag planerar att bygga ett uterum. Har inte bestämt mig för om det ska vara ett fristående eller ett som hänger ihop med villan. När måste jag söka bygglov?

– Ganska tidigt! Du har kanske en dröm om hur det färdiga resultatet ska bli. Då kan du skissa på det och ta kontakt med oss. Har du ingen idé än så kan du ändå ta kontakt med oss på ett tidigt stadium så kan vi direkt kolla vilka restriktioner som eventuellt finns att förhålla sig till. Det är bra att börja kolla med oss redan på hösten om du tänker dig bygga ett uterum på våren. När du är ute i god tid får du koll och slipper överraskningar. 

Fristående_Uterum_Tjusa_Miljö_01.jpg

Det finns regler för friggebodar och sedan något som kallas för attefallsåtgärder. Vad är detta?

– En friggebod är en fristående komplementbyggnad till en-eller tvåbostadshus. Det får inte vara större än 15 kvadratmeter i byggnadsarea (man kan dela upp de 15 kvadratmetrarna på flera byggnader – observera att takutsprång mer än 50 centimeter räknas in i byggnadsarean) och det ska vara max tre meter vid högsta punkten på taket. Den får inte placeras närmare än 4,5 meter från grannen, så länge du inte inhämtat grannens tillstånd. Det ska också vara 4,5 meter till allmän väg och kommunens mark. 

– Attefallsåtgärder är en rad olika åtgärder som är undantagna från lovplikt men kräver en anmälan. Du får bygga en fristående komplementbyggnad på max 25 kvm, eller 15 kvm bruttoarea tillbyggnad till bostaden. Du kan också bygga upp till två kupor på bostadshuset, så länge de ej påverkar bärande konstruktion. Har du ett enbostadshus kan du få inreda ytterligare en lägenhet i den.

Hur lång tid tar det att få ett bygglov?

– Det är lite från fall till fall och från kommun till kommun beroende på hur komplicerat ärendet är. Men här i Helsingborg brukar vi säga max åtta veckor. Ärenden av enklare natur går snabbare.

Behöver jag alltid fråga grannarna när jag ska ansöka om bygglov? 

– Söker du bygglov så tar kommunen kontakt med grannen om det behövs. När det gäller friggebodar och attefallsåtgärder behöver du själv kolla med grannen. Men det är alltid bra att kontakta grannarna tidigt och berätta om planerna.

Om jag vill måla om fasaden i ny kulör då? Behöver jag bygglov då? 

– Om huset är i detaljplanerat område så behöver du det. Likaså om du vill putsa om en tegelfasad eller på annat sätt ändra fasadens material och bor i detaljplanerat område. Vet du inte vilka regler som gäller där du bor så är det bara att kontakta oss. Här i Helsingborg har vi en tjänst som gör att du kan fylla i din fastighetsbeteckning på hemsidan och så får du veta om det finns en detaljplan för ditt område.

Fönster_Miljö_Tina_Rydebäck_01.jpg

Om jag ska byta fönster så behöver jag ansöka om bygglov om bytet innebär en ”väsentlig ändring av fasaden”. Vem bestämmer när det är väsentligt?

– Det gör kommunen, och den bygger sin bedömning på tidigare rättsfall som prövats i domstol. Byter man fönster till liknande som tidigare med samma karmyttermått och dimension på karm och båge så behövs det inget bygglov, för då handlar det ju inte om någon väsentlig ändring av fasaden. Vi rekommenderar att man kontaktar sin kommun om man är osäker eller om ens hus är med i ett bevarandeprogram, skyddas i detaljplan eller omfattas av utökad bygglovsplikt för underhållsåtgärder.

Ett bygglov för ett garage kan kosta upp till 15 000 kronor, läser jag. Men bygger jag en farstu kostar bygglovet mellan 2000 och 4 000? Är det inte typ samma papper? Varför skiljer det så mycket i pris?

– Priset baseras på en bygglovstaxa som kommunfullmäktige har antagit. Den bygger på en taxemodell som SKL tagit fram.

Varför är det olika regler för bygglov i olika kommuner?

– Alla kommuner har rätt till sina egna riktlinjer och tolkningar när det gäller sådant som inte är detaljreglerat i PBL. Detaljplaner, bevarandeprogram, omgivning och miljö kan styra. Det här baseras också på prejudicerande rättsfall. I Helsingborg har vi tillexempel sagt att vi accepterar täta plank/staket på upp till 120 centimeter utan bygglov, men en annan kommun kan ha bestämt ett annat mått.

Uterumsbygge_Camilla_Perez_2015_13.jpg

Vad händer om jag byggt något utan att ansöka om bygglov på ett korrekt sätt? 

– Om du bygger utan startbesked så kan du bli ålagd att återställa det du gjort om det inte går att få bygglov i efterhand. Det kan bli aktuellt med sanktionsavgifter och i förekommande fall även viten.

Vad är ett startbesked? 

– Efter det att bygglov beviljats ges ett startbesked när tekniska egenskaper har redovisats och uppfylls. När man har fått ett startbesked kan man börja bygga!

Vad är skillnaden på bygglovsansökan och en anmälan?

– Vissa åtgärder är undantagna från lovplikt och kräver ”bara” en anmälan istället. En anmälan kräver ritningar och handlingar som visar att de tekniska egenskapskraven uppfylls.

Behöver jag bygglov om jag ska bygga ett trädäck också?

– Som regel inte, så länge det inte byggs högre än 50 centimeter. Och så länge din fastighet inte är klassad som tillexempel särskilt intressant ur kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt. Men som vanligt: hör med oss innan, på ett tidigt stadium. Då får du snabbt besked och är på säkra sidan.

Diskutera