2015 anmäldes fler än 22 000 bostadsinbrott i landet, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Det vanligaste är att tjuven tar sig in genom en altandörr eller ett sovrumsfönster. Så varför nöjer sig så många villaägare med altandörrar som inte håller säkerhetsmåttet?

Skånska Byggvaror har tagit fram en altandörr som fått namnet Altanytterdörr Säker. Det är ett talande namn. Många altanytterdörrar är enklare konstruktioner som lämnar en del i övrigt att önska säkerhetsmässigt, men Altanytterdörr Säker fungerar som en vanlig stabil ytterdörr, med godkänt låshus. 

– Du kan öppna och låsa dörren från utsidan med nyckel, samtidigt som det går att låsa dörren med vred från insidan när du är hemma. Den är både P-märkt och CE-märkt och testad av Statens Provningsanstalt, säger Tina Dalemo, produktchef på Skånska Byggvaror.

– Det är egentligen märkligt att så många nöjer sig med enklare fönsterdörrar till baksidan av huset – när det är där de flesta tjuvar försöker ta sig in.

Enligt polisen i Skåne ökar inbrotten i slutet av året, i skydd av mörkret. Bara helgen den 20-21 oktober förra året fick man in tio anmälningar om bostadsinbrott. De lokala brottsplatsundersökarna kan ofta konstatera att inbrottet skett via en altandörr eller ett sovrumsfönster. Det blir också vanligare att tjuven tar en stege och går in på ovanvåningen, som ofta inte är larmad. En annan insikt är att det är kontanter, smycken och elektronik som är mest attraktivt för tjuven. 

Hos Skånska Byggvaror hittar du också dokumentskåp som ytterligare försvårar för tjuven och ökar din trygghet.

Altanytterdörr Säker

Diskutera