En av de vanligaste funderingarna på vägen mot ett färdigt uterum är frågan om bygglov. Du ansöker om det genom din kommuns byggnadsnämnd. Men hur långt tid tar det och behöver du även fråga dina grannar? Vi har svarat på de vanligaste frågorna som brukar dyka upp. Allt för att du ska känna dig trygg inför ditt uterumsköp. Glöm inte att använda dig av den smidiga Uterumsguiden.

Behöver jag alltid bygglov?
Om du ska bygga ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det du vill bygga kräver bygglov eller inte.

 

situationsritning-styrbjorn

 

För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att bygga en högst 15 kvadratmeter stor tillbyggnad som inte blir högre än bostadshusets nock
 

Fira_xl_12,1_vit_20tal_sommar

När måste jag söka bygglov?
Det är alltid bra att vara ute i god tid så du får bra koll, slipper överraskningar och kan hålla din tidsplan. Kontakta din kommuns byggnadsnämnd så kan du få information om vad som krävs för att få bygglov.

Måste jag fråga grannarna?
Söker du bygglov så tar kommunen kontakt med grannen om det behövs. När det gäller friggebodar och attefallsåtgärder behöver du själv kolla med grannen. Men det är alltid bra att kontakta grannarna tidigt och berätta om planerna.

avslut-uterum-2

Varför är det olika regler i olika kommuner?
Alla kommuner har rätt till sina egna riktlinjer och tolkningar när det gäller sådant som inte är detaljreglerat i plan och bygglagen. Detaljplaner, bevarandeprogram, omgivning och miljö kan styra. Det här baseras också på prejudicerande rättsfall.

Anpassa ditt uterum
Som tur har Skånska Byggvaror lösningar för att hjälpa dig på vägen för att du ska kunna planera uterummet som passar dig och din tomt. Med hjälp av vår Uterumsguide kan du bygga upp en konstruktion som passar din tomt.

Diskutera