Av miljonprogrammets en miljon hem var 300 000 villor som byggdes runt 70-talet. Verkligt bra villor för de många människorna. Snart 50 år efter en husbyggarepok i Sverige är det dags att ge lite extra upprättelse för 70-talsvillan. Exempelvis genom att låta arktitekten Anders Lundin skapa ett påhäng som adderar extra livsvärde och stil åt hustypen.

Under 70- talet lades grunden till det goda villalivet i Sverige. Av miljonprogrammets en miljon bostäder stod villorna för en tredjedel. Den massproducerade villan, ofta 1,5 plan med joddlarbalkong, gav ”grönavågen”-generationen tak över huvudet och utrymme att växa. Ett sätt att 2016 utveckla sin 70-talsvilla är att bygga till med ett extra livsrum, ett uterum särskilt anpassat för villan i 1,5 plan.

- Ett uterums funktion är odiskutabelt positiv i vårt klimat med möjlighet till förlängd ”utevistelse” under sommarsäsongen. En buffertzon mellan ute och inne med möjlighet till mycket ljus och närhet till sin trädgård, säger arkitekt Anders Lundin.

Historiskt har de glasade verandorna fyllt denna funktion. I modernt bostadsbyggande i form av enfamiljshus har denna möjlighet tyvärr sällan ingått i husets ursprungliga utförande. Man har överlåtit till husköparen att själv komplettera sitt hus i efterhand.

Uterum Drömma

Den nya modellen Drömma är tidlös och passar många hustyper. Men den lite bortglömda 70-talsvillan fick ett extra fokus vid utvecklingen.

- Målet med ”Drömma” har varit att skapa ett rum som i sig själv uppfattas som en naturlig del av huset. Genom en kraftig, markerad stomme och omsorg om detaljer i takfot, avvattning med mera skapas en mer permanent  karaktär. En något nedtonad formgivning medför att uterummet väl kan integreras med moderna hus i varierande stilar som tillexempel 70-talsvillan, säger Anders Lundin, arkitekt på Griab AB.

Diskutera