Tillverkarna slänger sig med olika typer av kvalitetsmärkningar på sina fönster. Men vilka ska du leta efter och vad betyder de?

I Borås finns Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Det fanns en tid när det här var en myndighet som hette Statens Provningsanstalt. Det namnet lever fortfarande kvar, från ett Sverige som fanns – men det är inte längre någon på SP som är statligt anställd.

Fönster aluminium

Funktionen är densamma. Hit vänder sig mängder av företag med mängder av produkter. Håller produkterna måttet? Närmare 1 500 anställda jobbar med att kontrollera produkter inom så skilda områden som brand, kemi, mekanik och energiteknik. Nästan vad som helst kan testas och certifieras.

Poängen är att Sveriges Tekniska Forskningsinstitut – eller SP – är en oberoende part som levererar sina omdömen från en helt annan horisont än säljande texter i en produktkatalog. När en tillverkare låter en oberoende part testa produkterna så finns det några uppenbara fördelar:  Tillverkaren får en massa feedback och kan kontinuerligt förbättra och vässa sin produkt. Slutkonsumenten får ett kvitto på att det finns kvalitet, och att det inte bara är tomma vackra ord i en säljande annons.

Ett fönster kan tillexempel bli både CE- och P-märkt när provningsingenjörerna på SP utfört sitt uppdrag. Men vad innebär de här märkningarna?

När SP CE-märker så testas bland annat fysiska mått som regntäthet, lufttäthet och vindlast – alltså att fönstret klarar en rejäl storm utan att gå sönder eller deformeras. Man testar också mekaniken och belastar fönstret på olika sätt, tillexempel att det kan stängas och öppnas 10 000 gånger med bibehållen funktion på beslag och sådant.

Fnster_Milj_Tina_Rydebck_01.jpg

P-märkning är nästa steg. Då går man igenom ett företags hela kvalitetssäkring. Från inköp av material till behandling av material. Hela kedjan ut till slutkund, inklusive reklamationshantering. SP lyfter i det här fallet ett fönster rätt ur produktionen. Tillverkaren ska inte kunna preparera ett visst fönster för att få extremt bra värden.

Du är helt enkelt i trygga händer när du köper ett fönster som är både CE- och P-märkt. Det är både en trygghets- och kvalitetsstämpel!

Hämta vår fönsterkatalog

Diskutera